Centrum RNA

Centrum RNA is een nauw samenwerkingsverband tussen twee afzonderlijke praktijken die de kennis van zowel de westerse als de oosterse geneeswijze bij elkaar brengt. Wij zijn van mening dat de integratie van deze twee geneeswijzen, met name bij chronische en lichamelijk onduidelijke klachten, meerwaarde heeft.

Daarnaast zijn we al jaren in contact met een netwerk van behandelaren van verschillende disciplines waar naartoe we voor deelbehandeling doorsturen. Hierdoor is de effectiviteit van ons behandeltraject nog groter. Te denken valt bijvoorbeeld aan Neurofeedback en Integratieve Therapie

Primair is voor ons om u met deze rijke mengeling van kennis optimaal te begeleiden naar Positieve Gezondheid en Vitaliteit. Uiteraard worden er adviezen gegeven om gezondheid en vitaliteit te behouden als dat eenmaal bereikt is. Daarin zijn voeding en leefstijl cruciaal.

In de medische wereld staat RNA voor Ribonucleïnezuur. RNA speelt een belangrijke rol in het aflezen, overbrengen, reguleren, interpreteren en tot expressie brengen van gen materiaal. Een boodschapper-eiwit dus dat informatie overbrengt.

De letters RNA staan ook voor onze namen die zó symbool staan voor de boodschap die wij uitzenden: om u als een soort medische boodschapper te begeleiden naar een optimale leefstijl en gezondheid.
Door op de volgende links te klikken kunt u zien wat we in huis hebben voor mogelijkheden op het gebied van onderzoeken en behandelingen.

www.medischbegeleider.nl                                         www.richardjsmit.nl